pogosta vprašanja & odgovori

Na tej strani smo poskusili na kratko odgovoriti na nekatera najpogostejša vprašanja v zvezi z usposabljanjem in preizkusom znanja o ravnanju z orožjem.

Opomba! Če na svoja vprašanja na tem mestu ne najdete odgovora, nam jih lahko posredujete po e-pošti. Potrudili se bomo z natančnim odgovorom in vam ga posredovali v najkrajšem času.

Kakšne pogoje moram izpolnjevati, da se lahko udeležim usposabljanja za preizkus znanja o ravnanju z orožjem?

Udeleži se lahko vsakdo, ki želi izpolniti zakonski pogoj za nabavo in posest orožja. Za prijavo na usposabljanje in opravljanje preizkusa znanja ni potrebno izpolnjevanje zakonskih pogojev. Mladoletniki morajo imeti soglasje staršev ali skrbnika, kot izvajalec usposabljanja pa si pridržujemo pravico do presoje, če je kandidat sposoben za udeležbo na praktičnem delu usposabljanja.

Koliko stane pridobitev orožnih listin - kakšen je celotni strošek, da lahko potem nabavim orožje?

Stroški pridobitve orožnih listin (do same nabave orožja):

- usposabljanje pri našem klubu, vsaj 15 šol. ur: teoretična predavanja + praktični del = 235€

- preizkus znanja o ravnanju z orožjem pred komisijo MNZ v naši organizaciji = 110€

- zdravniški ​ ​ pregled ​ ​ = od cca. 100 do 400€ ​  (seznam izvajalcev zdravniških pregledov - pozanimajte se za ceno ​)

- taksi za vlogo in nabavno dovoljenje za športno orožje = 5,54€+36,24€ (odvisno od vrste vloge)

- varnostna preverka ​ ​ (izvede UE po uradni dolžmosti ​ - JRM, zanesljivost) ​ ​ = ​  vključeno v taksi za vlogo in nabavno

Ko nabavite orožje, lahko pričakujete še naslednje stroške: 

- vpis orožja v dovoljenje za posest ali orožni list = 27,18€ (odvisno od vrste orožne listine in vpisanega orožja)

- praktični izpit s svojim orožjem = 55€  (potreben le​ pred izdajo dovoljenja za nabavo streliva ali pred vpisom v orožni list​, ne pa za vpis v dovoljenje za posest orožja)

Kako do potrdila o opravljenem preizkusu znanja?

Za pridobitev potrdila se morate najprej prijaviti na usposabljanje. Ko uspešno zaključite usposabljanje, ki obsega teoretični in praktični del, se prijavite na preizkus znanja. Ta se opravlja pred komisijo, ki jo imenuje MNZ, preizkus pa kot izvajalec usposabljanja organiziramo mi. Cena preizkusa znanja znaša 110 EUR. Po uspešno opravljenem preizkusu znanja dobite potrdilo o opravljenem preizkusu, ki ima trajno veljavnost in je eden od sedmih pogojev za pridobitev orožnih listin.

Kako se prijavim na usposabljanje?

Za informacije in prijavo nas lahko pokličete po telefonu 041-821-435, prijavite se lahko preko elektronske prijave ali po elektronski pošti . Prijava naj vsebuje vsaj osnovne podatke (vaše ime in priimek, naslov, mobilno telefonsko številko). Navedite tudi kraj, ki bi vam najbolj ustrezal za izvedbo usposabljanja (usposabljanje lahko izvedemo povsod, kjer se prijavi zadostno število kandidatov). Ko je določen termin usposabljanja, vas bomo o tem obvestili po pošti ali e-pošti.

Zakaj bi opravljal usposabljanje in preizkus pri strelskem klubu Sv.Jurij?

Strelcem je orožje osnovno orodje, zato je poučevanje varne in pravilne uporabe orožja naš temeljni cilj od same ustanovitve društva. Predavatelji in inštruktorji, ki izvajajo posamezne dele usposabljanja, so člani kluba z bogatimi izkušnjami na področjih, ki so tema preizkusa znanja. V dvajsetih letih odkar izobražujemo strelce, smo zasnovali svoj sistem usposabljanja s protokolom za varno ravnanje z orožjem. Sv.Jurij je društvo in ne podjetje, zato izvajanje usposabljanj ni vezano na dobiček, presežek prihodkov nad odhodki pa se porabi za športne strelske aktivnosti društva.

Želel bi pridobiti orožni list, kakšni so pogoji in kaj mi omogoča?

Zakon o orožju predvideva več orožnih listin za posameznike, ki so lastniki strelnega orožja. Za nabavo orožja boste najprej pridobili "dovoljenje za nabavo orožja". Ko boste orožje nabavili, se vam to orožje vpiše v "dovoljenje za posest orožja" ali v "orožni list". Varnostno orožje se praviloma vpiše v "orožni list", ki vam dovoljuje nošenje varnostnega orožja pri sebi, za osebno varnost. Športno, podedovano in podarjeno orožje se praviloma vpiše v "dovoljenje za posest orožja", ki vam dovoljuje posest in pa prenašanje praznega orožja ter njegovo uporabo na strelišču. Za nabavo streliva boste potrebovali "dovoljenje za nabavo streliva". Če tekmujete v kateri od panožnih strelskih zvez na državnem ali mednarodnem nivoju pa se vam lahko športno orožje vpiše v "orožni list", kar vam omogoča nabavo streliva brez vsakokratnega "dovoljenje za nabavo streliva". Orožni list za športno orožje dovoljuje lastniku nošenje in uporabo športnega orožja izključno na strelišču.

Ali izvajate tudi individualna usposabljanja?

Tudi za posameznike izvajamo več vrst usposabljanj. Če se se iz kakršnegakoli razloga ne morete ali ne želite udeležiti rednega usposabljanja za preizkus znanja o ravnanju z orožjem, organiziramo in izvedemo tudi individualno usposabljanje, ki ga prilagodimo vašim potrebam in časovnim omejitvam. Cene individualnih usposabljanj so sorazmerno višje in odvisne od številnih dejavnikov, za več informacij nas pokličite po telefonu na 041-821-435 ali nam pišite na naš elektronski naslov.

Ali lahko usposabljanje organizirate v mojem kraju ali bližnji okolici?

Usposabljanja organiziramo na podlagi prijav. Za organizirane skupine lahko izobraževanje izvedemo v ustreznih prostorih kjerkoli v državi. Lokacijo posameznega rednega izobraževanja določimo glede na prebivališče prijavljenih kandidatov. Mogoč je tudi dogovor za izvedbo individualnih usposabljanj in priprav na preizkus znanja v ravnanju z orožjem.

S kakšnim orožjem se izvaja usposabljanje pri SK Sv.Jurij?

Za izvedbo usposabljanj je predpisano kratkocevno orožje. Ponosni smo, da vam lahko omogočimo usposabljanje z najnovejšim orožjem AREX slovenske izdelave. Uporabljamo naslednje modele njihovih preizkušenih polavtomatskih pištol kalibra 9 mm x 19:

- AREX zero 1 Standard

- AREX zero 1 Compact

- AREX zero 1 Tactical

- AREX Alpha

- AREX Delta

Ali moram opravljati preizkus znanja?

Opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem je eden od pogojev, ki jih zakon predpisuje za posest ali nošenje orožja. Preizkusa znanja ni potrebno opravljati: policistom in poklicnim vojakom z opravljenim izpitom, ki ureja nošenje orožja v državni službi in lovcem z opravljenim lovskim izpitom.

Praktičnega dela preizkusa znanja z lastnim orožjem ni treba opravljati posameznikom, ki zahtevajo potrditev pooblastila za prenos orožja iz 44. člena Zakona o orožju in tistim, ki nabavljajo orožje iz 2. do 5. točke kategorije D.

Orožje sem podedoval, kaj sedaj?

Po smrti lastnika, morate v roku treh mesecev orožje, strelivo in orožne listine oddati v hrambo na upravno enoto, ki vam o tem izda potrdilo.

V roku enega meseca po pravnomočnosti sklepa o dedovanju morate podati vlogo za izdajo orožne listine za podedovano orožje. Po tem imate še tri mesece časa, da pridobite potrdilo o obiskovanju teoretičnega dela usposabljanja ali potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem in pa potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu.

Če v postopku pridobitve orožnih listin predložite le potrdilo o obiskovanju teoretičnega dela usposabljanja, za podedovano orožje ne boste mogli posedovati ali nabavljati streliva, prepoved pa se bo vpisala v dodovljenje za posest.

Kot dedič lahko date v tem roku orožje tudi trajno onesposobiti puškarju, nakar morate zanj pridobiti ustrezen certifikat. Orožje lahko tudi prodate oz. podarite v skladu z zakonom, lahko pa ga tudi brezplačno oddate v uničenje.

Kaj vsebuje preizkus znanja?

Preizkus znanja, ki se opravlja pred komisijo ministrstva za notranje zadeve, obsega teoretični in praktični del. Kandidat mora najprej opraviti teoretični del preizkusa znanja, šele nato lahko pristopi k praktičnemu delu.

Teoretični del preizkusa ima pisni in ustni del. Pisni del obsega najmanj 10 vprašanj iz posameznega sklopa teoretičnega usposabljanja, vsaj tri so opisna, ostala vprašanja pa so izbirna (a b c). Ustni del vsebuje najmanj eno vprašanje iz posameznega sklopa teoretičnega usposabljanja.

Praktični preizkus ima splošni in posebni del. Splošni del izvede kandidat z orožjem izvajalca (strelski del preiskusa izvedemo ob zaključku usposabljanja). Posebni del kandidat izvede s svojim orožjem, po nabavi orožja, pred vpisom orožja v orožni list ali pred izdajo dovoljenja za nabavo streliva. 

Kakšen je praktični del preizkusa znanja?

Pri splošnem in posebnem delu praktičnega preizkusa kandidat izvede:

1. Prikaz varnega ravnanja s praznim orožjem:

- varno jemanje iz embalaže,

- kontrola orožja (napolnjeno, prazno),

- drža orožja (orožje obrnjeno v varno smer, prst izven branika orožja),

- prikaz delovanja vseh zunanjih krmilnih vzvodov na orožju,

- postopek polnjenja in praznjenja ter menjave nabojnikov (odvisno od orožja),

- postopek za čiščenje in vzdrževanje.

2. Ravnanje in streljanje z orožjem:

- izbira pravega streliva med različnim strelivom,

- priprava orožja in pravilna drža orožja,

- praktični prikaz odpravljanja zastojev,

- uporaba zaščitnih sredstev,

- izvajanje streljanja.

Katere pogoje moram izpolnjevati za nabavo in posest orožja?

Pogoji za izdajo orožne listine posamezniku, po Zakonu o orožju so:

- dopolnjenih 18 let;

- da ni zadržkov javnega reda;

- da ste zanesljivi (kot to določa zakon v ;

- da imate vsaj en upravičen razlog za izdajo orožne listine;

- da imate opravljen zdravniški pregled;

- da ste opravili preizkus znanja o ravnanju z orožjem (pred udeležbo na usposabljanju vam teh pogojev ni potrebno izpolnjevati):

- da niste uveljavljali pravice do ugovora vesti oz. ste se tej pravici odrekli (v zvezi z vojaško obveznostjo).

Kaj je lahko upravičen razlog za posest orožja?

Eden od pogojev za nabavo in posest orožja je tudi upravičen razlog, ki ga morate izpolnjevati po Zakonu o orožju so. Upravičeni razlogi so:

- za varnostno orožje:  dokaz, da je osebna varnost ogrožena v zadostni meri;

- za lovsko orožje: dokaz, o upravičenosti do lovskega orožja po predpisih o lovstvu;

- za športno orožje: dokazilo o članstvu v strelski športni organizaciji;

- za podedovano orožje: dokaz o dedovanju orožja;

- za podarjeno orožje: dokaz o podaritvi orožja;

- za zbiranje orožja: interes za zbiranje orožja, urejena ustrezna hramba in varovanje.

Kdo lahko nosi orožje, za osebno varnost, pri sebi?

Pri sebi in pripravljeno za uporabo se sme nositi le varnostno orožje, pod pogojem, da imate zanj orožni list za varnostno orožje. Če takšnega orožnega lista nimate, smete svoje orožje, vpisano v orožno listino, nositi izključno na strelišču, sicer pa ga morate prenašati v zaprti embalaži, praznega in imeti za vsak tak prenos ustrezen razlog. 

Ne glede na prejšnji odstavek pa smete imeti svoje orožje pri sebi v svojih stanovanjskih prostorih, oziroma znotraj svojih ograjenih nepremičnin, če ni z zakonom določeno drugače.

Kje lahko opravim zdravniški pregled za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja?

Zdravniške preglede izvajajo pooblaščene zdravstvene organizacije ali pooblaščeni zasebni zdravniki. Seznam na zgornji povezavi je iz januarja 2014 in morda ni več aktualen. Če ste v dvomu, se obrnite na svojo upravno enoto, kjer vam lahko posredujejo aktualen seznam. Cene pregledov se razlikujejo. 

Katero orožje kategorije A je dovoljeno zbirati?

Registrirani zbiratelji smejo nabavljati in v svoji zbirki hraniti tudi orožje iz kategorije A, ki ga obrambne sile ali policija ne uporabljajo IN se ne izdeluje več IN je na seznamu, objavljenem v  "Odredbi o seznamu orožja kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati" (preverite aktualnost seznama ali zahtevajte njegovo razširitev).

Uveljavljal sem pravico do ugovora vesti - ali bom lahko nabavil in posedoval orožje?

Posameznik, ki je glede služenja vojaškega roka uveljavljal pravico do ugovora vesti, po zakonu ne more pridobiti orožne listine in s tem pravice do posesti orožja, razen če se tej pravici naknadno odreče in postane vojaški obveznik (kar uredite na najbližji upravi za obrambo).