državni orožni izpit

Preizkus znanja o ravnanju z orožjem

Opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem ali "orožni izpit" je po zakonu o orožju eden od osnovnih pogojev za izdajo orožne listine in pridobitev pravice do posesti orožja.

Pred prijavo na preizkus znanja se je potrebno udeležiti in uspešno opraviti usposabljanje, za katerega smo pooblaščeni in ki ga izvajamo na podlagi zakona o orožju in pravilnika. Usposabljanje vsebuje teoretični in praktični del, nanj se lahko, brez posebnih pogojev, prijavi vsakdo, ki si želi pridobiti pravico do orožne listine.

Kdaj bomo izvedli naslednje usposabljanje?

e-prijava | info: 041 821 435 | e-pošta

Namen preizkusa znanja o ravnanju z orožjem je preverjanje posameznikove sposobnosti, da samostojno, odgovorno in varno poseduje ali nosi strelno orožje v skladu z veljavnimi predpisi.

Če ste orožje podedovali in ga ne želite uporabljati, je dovolj če se udeležite le teoretičnega dela usposabljanja in tako pridobite potrdilo, na podlagi katerega imate pravico do posesti orožja, brez možnosti nabave streliva.

Na teoretičnem delu usposabljanja, ki traja najmanj 10 šolskih ur, vas bomo seznanili z obveznimi temami iz:

 • zakona o orožju in pripadajočih podzakonskih predpisov;

 • kazenskega zakonika RS;

 • predpisov, ki urejajo javna zbiranja, prekrške zoper javni red in mir in predpisov o nadzoru državne meje, ki se nanašajo na orožje;

 • osnov prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem;

 • tehničnih lastnosti različnih vrst kratkocevnega in dolgocevnega orožja;

 • pravil varnega ravnanja z orožjem in uporabe zaščitnih sredstev pri streljanju;

 • osnov vzdrževanja orožja.

Pri praktičnem delu usposabljanja, ki traja najmanj 5 šolskih ur, z uporabo slovenskega orožja Arex, boste spoznali:

 • varno ravnanje z orožjem;

 • zgradbo orožja in njegove osnovne lastnosti;

 • različne naboje in vrste streliva;

 • pravilno ravnanje pri uporabi orožja (streljanje in odpravljanje zastojev);

 • postopek razstavljanja za vzdrževanje orožja;

 • uporabo zaščitnih sredstev.

V okviru praktičnega dela usposabljanja boste izvedli tudi preizkus v streljanju. Pozitivna ocena tega strelskega preizkusa je pogoj za prijavo na sam preizkus znanja o ravnanju z orožjem pred komisijo MNZ. Streljanje v tarčo je seveda tudi del praktičnega preiskusa znanja o ravnanju z orožjem.

Preizkusa znanja ni potrebno opravljati osebi, ki na podlagi dovoljenja za zbiranje orožja zbira le hladno orožje.