predpisi

Pravna podlaga

za izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja o ravnanju z orožjem


 • Pravilnik o o usposabljanju in preizkusu znanja o ravnanju z orožjem

Uradni list RS, št. 102/2015

 • Licenca za izvajanje usposabljanja

Odločba MNZ z dne 29. 8. 2001, šifra: 0512/3-308/36-0

Predpisi, ki se nanašajo na preizkus znanja o ravnanju z orožjem:

 • Zakon o orožju

 • Pravilnik za izvajanje zakona o orožju (nadomešča Pravilnik o izvrševanju zakona o orožju, Ur.l.RS št.66/2001)

  • Pravilnik za izvajanje Zakona o orožju (Ur.l.RS št.40/2005)

  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju (Ur.l.RS št.82/2007)

  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju (Ur.l.RS št.63/2010)

  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju (Ur.l.RS št.29/2016)

 • Pravilnik o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja (Ur.l.RS št. 66/01)

 • Zakon o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja in streliva (ZPZOS, Ur.l.SRS št. 37-314/1973)

  • Pravilnik o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja, streliva, aparatov in naprav (Ur.l.SRS št. 8/75)