Spoznavanje različnih vrst orožja in nabojev, osnove delovanja orožja, red na strelišču, protokol varnega ravnanja z orožjem in pravila streljanja. Predstavitve in seznanjanje z najsodobnejšim orožjem, načrtovanje protokolov in učenje pravilnih postopkov pri uporabi polavtomatske pištole ter ravnanja pri odpravi zastojev. Z individualnim pristopom lahko osvojite strelske osnove, kot so pravilna drža orožja, merjenje in sprožanje. Tudi posamezniki, ki so v preteklosti že imeli izkušnje z orožjem, so naš sistematični pristop k učenju ravnanja z orožjem ocenili pozitivno.

 Za varnostne službe in pripadnike državnih organov prilagodimo usposabljanje na višji začetni nivo znanja. Druga stopnja usposabljanja vedno vsebuje vse elemente varnega ravnanja z orožjem v kombinaciji z nadgradnjo k praktični uporabi orožja. Program usposabljanja je odvisen od potreb naročnika in stopnje začetnega nivoja znanja udeležencev.

izvedba usposabljanja za nosenje orozja za drzavni izpit - svjurij.com
tecaj rokovanja z orožjem za orožni izpit - svjurij.com
usposabljanje za preizkus znanja o ravnanju z orožjem - svjurij.com