IPSC strelska proga

Primer načrtovanja in izvedbe ene od "strelskih prog" za pokalno tekmovanje na državnem nivoju.

ideja in načrt - "informacije o progi":

stage design: Jurij Kumer

priprava tehnične dokumentacije - mere in material:

"old school" vizualizacija - maketa:

prva faza terenske izvedbe - vkopavanje nosilne konstrukcije:

finalizacija - postavitev strelske proge:

izvedba - tekmovanje: