usposabljanja in tečaji

Osnovno usposabljanje, ki ga izvajamo najbolj redno, je namenjeno izpolnjevanju osebnih pogojev za pridobitev pravice do zakonite posesti orožja zunanjim udeležencem (nečlanom). Za udeležbo ni predpisanih posebnih pogojev, z opravljenim preizkusom znanja, ki ga organiziramo po usposabljanju pa izpolnite pogoj za izdajo orožne listine. Državni preizkus znanja o ravnanju z orožjem ali na kratko orožni izpit, postavlja minimalni standard, ki ga morajo doseči bodoči civilni imetniki orožja. Cena usposabljanja znaša 235 evrov (v času, ko je potrebno izpolnjevanje posebnih zahtev za preprečevanje širjenja okužb, je cena lahko višja). Ker je poznavanje orožja in striktno prakticiranje varnega ravnanja z orožjem temelj praktičnega strelstva - naše osnovne dejavnosti, v strelskem klubu Sv. Jurij tega pogoja ne obravnavamo kot birokratsko oviro na poti do orožja. Na našem usposabljanju se boste v prvi vrsti naučili z orožjem ravnati varno, seveda pa vam želimo podati tudi dobre temelje strelske veščine, kar bo podlaga za vaše nadaljnje ukvarjanje s strelstvom. Seznanili vas bomo tudi z vso orožno in drugo zadevno zakonodajo, kot tudi z nudenjem prve pomoči - za izjemno redke primere, ko bi pri uporabi orožja prišlo do strelnih poškodb. Tudi, če ste prepričani, da vse osnove že poznate, boste od naših inštruktorjev prejeli informacije, s katerimi boste lahko svoje strelsko znanje še poglobili.

Usposabljanja za državni preizkus znanja o ravnanju z orožjem, ki je osnovni pogoj za pridobitev orožnega lista, organiziramo periodično na podlagi prijav. Lokacijo usposabljanja po možnosti določimo glede na krajevno razporeditev prijavljenih kandidatov. Usposabljanje zajema vsaj 10 pedagoških ur teorije in 5 prakse, praviloma pa ga izvedemo ob koncu tedna (2 dni). Po dogovoru lahko izredne termine izvedemo tudi med tednom.  Usposabljanju sledi preizkus znanja pred državno komisijo, praviloma na isti lokaciji.  Cena preizkusa znanja znaša 110 evrov.

Praktični del usposabljanja za državni preizkus znanja o ravnanju z orožjem smo zasnovali tako, da ustreza tudi popolnemu začetniku. Spoznajte protokole varne rabe orožja, osnove vzdrževanja orožja, reda na strelišču, različne vrste nabojev in pravila streljanja. Naučili se boste ravnati s sodobnimi polavtomatskimi pištolami slovenske izdelave in se seznanili s pravilnimi postopki pri odpravi zastojev. Osvojili boste osnove streljanja s pištolo, kot so pravilna drža orožja, merjenje in sprožanje. Tudi udeleženci, ki so v preteklosti že imeli izkušnje z orožjem, so naš sistematični pristop k učenju ravnanja z orožjem ocenili zelo pozitivno.

2. praktična puška (osnove uporabe sodobne puške) 

Na predstavitvi in tečaju praktične uporabe puške, se boste seznanili z osnovnimi lastnostmi in pravili uporabe in vzdrževanja sodobne polavtomatske puške. Za posameznike je pogoj za udeležbo orožna listina, ustrezna polavtomatska puška in ustrezna količina streliva ter vsaj dva nabojnika (za strelski del tečaja). Cena tega enodnevnega tečaja znaša 310 evrov. Cilj tečaja je naučiti lastnike dolgocevnega orožja osnov natančne in dinamične uporabe polavtomatske puške z brezkompromisnim upoštevanjem pravil varnega ravnanja z orožjem te vrste. Streljanje s puško predstavlja za večino začetnikov večji izziv, kot uporaba pištole in tečaj je zasnovan tako, da lahko udeleženci zgradijo zaupanje v svojo veščino in odpravijo morebitne napake pri ravnanju z dolgocevnim orožjem.

info po telefonu: 041-821-435

O terminu izvedbe usposabljanja vas bomo obvestili.

Oris vsebine praktičnega tečaja: seznanjanje s sodobno polavtomatsko puško (na primerih orožij tipa AR-15, FN F2000 in AK-47), ustroj in delovanje orožja ter pravilna manipulacija z orožjem, namerilne naprave in merjenje, pristreljevanje, priprava na streljanje, polnjenje, streljanje iz različnih položajev, menjava nabojnikov, vrste zastojev, odprava zastojev, praznjenje, uporaba jermena in vzdrževanje orožja.  Tečaj zajema predstavitveni del, kjer se udeleženci praktično seznanijo z določenimi vrstami polavtomatskih pušk (udeležba na tem delu je možna tudi za imetnike orožja, ki še ne posedujejo ustrezne polavtomatske puške, cena za ta del tečaja znaša 220 evrov) in praktični del, ki zajema streljanje z lastnim orožjem. 

Za varnostne službe in pripadnike državnih organov, ki uporabljajo dolgocevno polavtomatsko in avtomatsko službeno varnostno orožje, prilagodimo usposabljanje na višji začetni nivo znanja. Višja stopnja usposabljanja vedno vsebuje vse elemente varnega ravnanja z orožjem v kombinaciji z nadgradnjo k praktični uporabi puške. Program je odvisen od potreb naročnika in stopnje začetnega nivoja znanja udeležencev.

3. varnostno orožje (samo za imetnike orožnega lista za varnost)

Brezplačni tečaj za imetnike varnostnega orožja organiziramo enkrat letno (kapaciteta je omejena). Za posameznike je pogoj za udeležbo orožni list za varnostno orožje, orožje in ustrezna količina streliva ter ustrezen tok ali torba za prikrito nošenje. Cilj tečaja je lastnikom varnostnega orožja predstaviti izzive in jih naučiti osnovnih znanj in spretnosti, nujnih za varno nošenje in uporabo orožja. Oris vsebine teoretičnega in praktičnega tečaja: pravica do varnostnega orožja, preventiva in izogibanje uporabi varnostnega orožja, zakonodaja v zvezi z varnostnim orožjem, zakonska podlaga uporabe varnostnega orožja, splošna varnostna pravila in specifična varnostna pravila pri nošenju orožja, izbira toka in načina nošenja, varna hramba in hiter dostop do varnostnega orožja, vzdrževanje in priprava za nošenje, izbira streliva, osnove strelstva in praktičnih veščin uporabe varnostnega orožja.

info po telefonu: 041-821-435

O terminu izvedbe usposabljanja vas bomo obvestili.

Zakon dovoljuje prikrito nošenje varnostnega orožja na javnih krajih, izven svojih nepremičnin, le imetnikom ustreznega orožnega lista za varnostno orožje in pripadnikom varnostnih služb. Vendar pa sama pravica do nošenja še ne pomeni, da smo zanj ustrezno usposobljeni.  Ker imetniki varnostnega orožja v splošnem prispevajo k višji stopnji varnosti za celotno družbo, je pomembno, da svoje orožje dobro poznajo in ga znajo tudi uporabljati v okoliščinah, ki niso enake uporabi na strelišču. 

Za varnostne službe in pripadnike državnih organov, ki nosijo službeno varnostno orožje, prilagodimo usposabljanje na višji začetni nivo znanja. Višja stopnja usposabljanja vedno vsebuje vse elemente varnega ravnanja z orožjem v kombinaciji z nadgradnjo k praktični uporabi orožja. Program je odvisen od potreb naročnika in stopnje začetnega nivoja znanja udeležencev.

Prijavo na katerokoli usposabljanja nam lahko posredujete:

Prijava naj vsebuje: