o klubu

SK Sv. Jurij

Člani Strelskega kluba Sv.Jurij gojimo tako dinamične strelske discipline, kot tudi klasične strelske športe. Glavna športna panoga, ki jo klub goji je praktično strelstvo IPSC, tekmujemo pa v disciplinah praktična pištola in revolver, mini puška, puška v pištolskem kalibru (PCC), praktična puška risanica in praktična šibrenica. Včlanjeni smo v panožno zvezo SZPS, pod okriljem katere ta dinamični strelski šport poteka v Sloveniji. Organiziramo tudi strelska tekmovanja za člane in za organizacije, katerih člani smo.

Ukvarjamo se z izvajanjem različnih usposabljanj ter tečajev in organiziramo državne preizkuse znanja o ravnanju z orožjem pred komisijo MNZ. Preizkus znanja o varnem ravnanju z orožjem, znan tudi kot orožni izpit, je pogoj za nabavo lastnega orožja in pridobitev orožnih listin. Usposabljanja se lahko udeleži vsak zainteresiran posameznik, izpit pa je tudi pogoj za aktivno članstvo v klubu. (prijavite se zdaj)

Izvajamo tudi druga usposabljanja, strelske treninge in strelske preizkuse za posameznike, pripadnike državnih organov, varnostnih služb, začetniške in nadaljevalne tečaje streljanja in varne uporabe strelnega orožja. Organiziramo tudi predstavitve sodobnega in starega orožja. Varnostnim službam, strelskim organizacijam in posameznikom svetujemo v zvezi z orožjem in orožno zakonodajo.

(2020)

20 let SK SvJurij - opravljanje preizkusov znanja o ravnanju z orožjem
(2015)
15 let SK SvJurij - usposabljanje za orožni izpit
(2010)

Zgodovina

Strelski klub Sv. Jurij Šentjur je bil ustanovljen leta 1995 s primarnim namenom gojitve in razširjanja tehnične orožne kulture, znanja in usposobljenosti za varno ravnanje z orožjem, preučevanja in seznanjanja državljanov z veljavnimi predpisi na področju orožja in aktivnega sodelovanja pri oblikovanju predlogov za spreminjanje zakonodaje na tem področju, nenazadnje pa tudi zaradi pospeševanja razvoja strelskega športa, tako na področju vrhunske kvalitete, kot tudi množičnosti in rekreacije.

V času ustanovitve kluba je v sicer že samostojni Sloveniji še vedno veljal star zakon o orožju iz jugoslovanskih časov, ki je v praksi športnim strelcem onemogočal nabavo tekmovalnega orožja večjega kalibra, odločanje o pravici do malokalibrskega športnega orožja pa je bilo prav tako prepuščeno dobri volji referentov na upravnih enotah.

Člani SK Sv. Jurij smo aktivno sodelovali pri pripravi predlogov, dokumentov in osnutka za nov slovenski zakon o orožju in v dogovoru z nekaterimi drugimi organizacijami pripravili svoj, alternativni predlog zakona o orožju in ga tudi vložili v proceduro v državnem zboru. Predlog zakona v postopku ljudske iniciative sicer ni zbral zahtevane podpore (4.000 registriranih podpisov), in ga tako poslanci niso obravnavali, vendar pa je pripomogel, da smo ostali vključeni v zakonodajni postopek. Naše aktivno udejstvovanje je privedlo do uveljavitve nekaterih najpomembnejših predlogov civilnih uporabnikov orožja v Zakon o orožju, ki je bil sprejet leta 2000.

Z novim zakonom so bile vendarle izenačene vse športne strelske organizacije, na olimpijske discipline osredotočena Strelska zveza Slovenije pa ni bila več edina priznana panožna strelska organizacija. Številnim neolimpijskim strelskim športom je bil tako omogočen nadaljnji obstoj in razvoj. Uspeli smo doseči tudi to, da je strelstvo postala legitimna vrsta rekreacije, saj je zakon omogočil posest orožja in strelsko udejstvovanje tudi posameznikom, ki ne dosegajo rezultatov na tekmovanjih.

Po uvedbi nove orožne zakonodaje je bila, na podlagi razpisa, našemu klubu podeljena ena izmed treh koncesij, ki jih je Ministrstvo za notranje zadeve predvidelo za izvajalce usposabljanj in preizkusov znanja o ravnanju z orožjem. Usposabljanja, kot jih predpisuje zakonu o orožju, tako izvajamo vse od leta 2001, v tem času pa je pri naši organizaciji državni preizkus znanja o ravnanju z orožjem uspešno opravilo že več kot 3000 posameznikov.

S spremembo evropske orožne direktive leta 2017, so se napovedale nove prepovedi in omejitve, predvsem za športne strelce in druge lastnike civilnega orožja. Tudi z aktivnim udejstvovanjem članov SK Sv. Jurij v zakonodajnem postopku, od predlogov pa vse do sprejema novele zakona o orožju leta 2021, smo uspeli doseči, da se lahko slovenski športni strelci še naprej udeležujejo tekmovanj v dinamičnih disciplinah in da, kljub obvezni implementaciji direktive, naš zakon praktičnega strelstva ni onemogočil.

Podatki o društvu

SK Sv. JurijŠentjur, CKO 22DŠ: 30061415TRR: SI56 0400 1004 6533 217

Naslov za pošto

SK Sv. JurijPP 673230 Šentjur

Elektronska pošta

e-naslov