Pravna podlaga

za izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja o ravnanju z orožjem


Predpisi, ki se nanašajo na preizkus znanja o ravnanju z orožjem: