Naučite se varne in pravilne uporabe orožja ter osnov streljanja, ob tem pa

izpolnite še zakonski pogoj za pridobitev orožne listine! Za vas organiziramo

usposabljanje in preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Zaenkrat so znani trije predvideni termina usposabljanja,

prijavite se lahko na prvi prosti termin:

12. in 13. 9. 2020   (redni termin)

Pri izvedbi usposabljanja bomo upoštevali navodila NIJZ in MZ

v zvezi z ukrepi za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.

 

več informacij in prijava:

 e-prijava   tel: 041 821 435 |  e-pošta

Usposabljanje za preizkus znanja o ravnanju z orozjem

.
.
.

IZJEME PRI ODDAJI VLOG V ČASU IZREDNIH RAZMER

kako oddati vlogo na UE v času COVID-19 SK Sv.Jurij

Na podlagi zakona o začasnih ukrepih v zvezi z upravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Ur.l.RS.36/20), lahko posamezniki pisne vloge v upravnih zadevah izjemoma vložijo PO ELEKTRONSKI POTI (e-pošta naslovljena na UE) TUDI BREZ VARNEGA ELEKTRONSKEGA PODPISA, ČE JE IDENTITETO VLOŽNIKA MOGOČE UGOTOVITI NA DRUG ZANESLJIV NAČIN. Pri vlogah poslanih po e-pošti, ki so elektronsko podpisane na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila, ugotavljanje identitete ni sporno, prav tako pa ne bi smelo biti težav, če vlogo oddate preko elektronskega naslova z vašim polnim imenom ali naslova preko katerega ste z upravno enoto že komunicirali, ob vlogi pa podate tudi svojo javno objavljeno telefonsko številko ali številko s katero ste v preteklosti že imeli stik z upravno enoto, na katero vas lahko referent pokliče.

Odločbe - in izdana dovoljenja, se vročajo na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva.

Zakon načeloma omogoča, da se celoten postopek za izdajo dovoljenja za nabavo opravi brez srečanja med vlagateljem in uradno osebo. Le v primerih, ko je dejansko potrebna ustna obravnava ali drugo procesno dejanje, kjer bosta uradna oseba in vlagatelj v neposrednem stiku, zakon predvideva ugotavljanje nujnosti takšne zadeve. Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo orožja najdete tu, vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo streliva pa tu.

.
.
.SK Sv.Jurij Šentjur deluje od leta 1995, od leta 2001 pa je naša strelska organizacija pooblaščena za izvajanje

USPOSABLJANJA ZA DRŽAVNI PREIZKUS ZNANJA O RAVNANJU Z OROŽJEM.

Usposabljanj in preizkusov znanja o ravnanju z orožjem se lahko udeleži vsakdo, ki bi rad znal varno in pravilno uporabljati strelno orožja, ki ga zanima strelstvo ali orožje in bi želel posedovati lastno strelno orožje. Opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem je osnovni pogoj za izdajo orožne listine. Preizkus znanja je potreben tudi za varnostno orožje in za zaupano službeno orožje varnostnikov. 

Pri nas se usposabljajo in preizkus znanja o ravnanju z orožjem - državni orožni izpit - opravljajo bodoči lastniki orožja, športni strelci, člani strelskih društev, pripadniki varnostnih služb, zbiratelji orožja, bodoči lovci in drugi posamezniki, ki si tako pridobijo pravico do nabave in posesti orožja. Kapacitete za izvajanje usposabljanj zagotavljamo v Celju, LjubljaniMariboruNovi Gorici in Kopru, ob zadostnem številu kandidatov pa po dogovoru izvedemo predavanja tudi drugje.

Cena celotnega usposabljanja, kot ga predpisuje zakon o orožju, znaša 147 EUR za redno usposabljanje (v času, ko je potrebno izpolnjevanje posebnih zahtev za preprečevanje širjenja okužb, je cena lahko višja). Cena zajema vse stroške tako teoretičnega kot praktičnega dela usposabljanja, literature, uporabe strelišča, naše opreme, orožja in streliva.

Kot preverjen izvajalec usposabljanj v rokovanju z orožjem zagotavljamo profesionalno izvedbo, kakovostna predavanja in izkušene inštruktorje, za praktični del pa najsodobnejše orožje in vso potrebno opremo. Potrudili se bomo, da vas popeljemo od prvih korakov pri spoznavanju zakonodaje pa vse do samostojne in varne uporabe orožja, pa naj bo to priprava za vstop v katero od atraktivnih strelskih športnih disciplin, želja po zbiranju orožja, potreba po varnostnem orožju, začetek ukvarjanja z lovom ali dedovanje orožja po preminulem svojcu. več...
Povezava


SK SvJurij je član

OrožjeAREX defense - usposabljanje SK Sv.Jurij