POMEMBNO! Spodnji seznam zdravstvenih zavodov in pooblaščenih zdravnikov, ki izvajajo zdravniške preglede za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja morda ni več aktualen (nazadnje posodobljen 8. 1. 2014). Prosimo, da se v primeru dvoma oglasite na svoji upravni enoti. Kraji, kjer delujejo pooblaščene zdravstvene organizacije niso urejeni po abecedi!

SEZNAM 
zdravstvenih zavodov, ki imajo zaposlene zdravnike specialiste medicine dela in zasebnih zdravnikov specialistov medicine dela, ki imajo pooblastilo za opravljanje zdravniških pregledov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja:

 št.

Naslov ordinacije oziroma zdravstvenega zavoda

Zdravnik/ca

 

1.

Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina

Dunja Bratina

Silveli Bogataj Premrn

 

2.

Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva 8, 8250 Brežice

Marija Petric

Blaženka Robič

 

3.

Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje

Marjan Hrušovar

Rajka Malinar

Miljana Žitko-Mastnak

Margareta Selič-Amon

Rudi Čajavec

Breda Bizjak-Slemšek

 

4.

Zasebna ordinacija splošne medicine, medicine dela, prometa in športa, Nevenka Jadek, dr.med., spec.med. dela, prometa in športa, Cankarjeva 6, 3000 Celje

Nevenka Jadek

 

5.

Zdravstveni dom Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica

Vladimira Janežič

 

6.

Zdravstveni dom Črnomelj, Dispanzer za medicino dela, prometa in športa, Delavska pot 4, 8340 Črnomelj

Ankica Sekovanić

 

7.

Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale

Polonca Kovačič

Matija Goršek

 

8.

Zasebna ambulanta medicine dela, prometa in športa, Mestni trg 2, 1230 Domžale

Matija Goršek

 

9.

Zdravstveni dom Gornja Radgona, Partizanska 34, 9250 Gornja Radgona

Lidija Žinkovič

Ksenija Šterman

 

10.

Zdravstveni dom Grosuplje, Dispanzer za medicino dela, prometa in športa, Pod gozdom, Cesta I 14, 1290 Grosuplje

Majda Gaberšek

 

11.

Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik

Seima Kazaferović

 

12.

Zasebna ordinacija za medicino dela, prometa in športa ter splošno medicino, d.o.o, Otona Župančiča 3, 5280 Idrija

Bojan Pelhan

 

13.

Zdravstveni dom Matija Gržina Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8, 6250 Ilirska Bistrica

Glušič Ravnić Vanda

 

14.

Zdravstveni dom Izola, Dantejeva uliva 1, 6310 Izola

Nada Lunić-Janjatović

 

15.

OZG, Zdravstveni dom Jesenice, cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice

Marjeta Zupančič

Branimir Čeh

Tatjana Črv

 

16.

Zdravstveni dom dr. Julija Polca, Medicina dela, prometa in športa, Ljubljanska 1, 1241 Kamnik

Igor Ivanetič

 

17.

Druţba PROMING TRADE, d.o.o., Ambulanta za medicino dela, prometa in športa, Ulica Heroja Marinclja 9, 1330 Kočevje

Tatjana Furlani

 

18.

Zdravstveni dom Koper, Dispanzer medicine dela, prometa in športa, Vojkovo nabrežje 4/a, 6000 Koper

Jadran Kleibencetl

Oskar Renko

 

19.

Ambulanta splošne in pomorske medicine,

Vojkovo nabrežje 4 a, 6000 Koper

Šime Kopilović

 

20.

Ordinacija medicine dela, prometa in športa Oriana Verdikon, Ljubljanska cesta 24 a, 4000 Kranj

Oriana Verdikon

 

21.

OZG, OE Zdravstveni dom Kranj, , Dispanzer za medicino dela, prometa in športa, Gosposvetska 10,

Kranj

Simona Javornik

 

22.

Ambulanta splošne medicine, Tovarniška 18, 8270

Krško

Stane V. Sunčič

23.

Aristotel d.o.o., Aškerčeve 1, 8270 Krško

Aristotel Čakar

Silvija Kovač

Darko Hotujca

24.

Zdravstveni dom Krško, Cesta krških žrtev 56, 8270 Krško

Davida Lovšin-Jagrič

25.

Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5 b, 3270 Laško

Franjo Velikanje

Matej Ratej

26.

Zdravstveni dom Lenart, Maistrova ulica 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Rajko Brglez

27.

Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava

Snežana Pečanič

28.

BARSOS-MC d.o.o., Splošna in specialistična medicina, Gregorčičeva 11, 1000 Ljubljana

Vida Šaranovič

Lilijana Slejko

Ljubica Baloh

29.

Diagnostični center Clarus d.o.o., Cesta v mestni log 55, 1000 Ljubljana

Majda Gaberšek

29.

MEDI CENTER, Topniška 4, 1000 Ljubljana

Marija Mojca Prosen

30.

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana

 

ZD Ljubljana-Center, Metelkova 9, Ljubljana

 

 

 

 

 

ZD Ljubljana-Moste-Polje, Enota Fužine , Preglov Trg, Ljubljana

 

 

ZD Ljubljana-Šiška, Derčeva ulica 5, Ljubljana

 

ZD Ljubljana-Vič-Rudnik, Postonjska ulica 24, Ljubljana

 

 

 

Alenka Butala-Sedovnik

Vida Alojzija Gregorič

Majda Koser-Zore

Alenka Lestan

Tadeja Nagode

Neda Dovjak

 

Matilda Andrejčič-Lobnik

Vlasta Zimic-Pretnar

Dušanka Rozman-Perko

Maja Kristl

 

Radica Kodrič-Premrl

Neva Marušič

 

Ana Klun

Mateja Bukovec

Alenka Vojvodina

31.

MNZ, Policija, Ambulanta medicine dela, Kotnikova 8 a, 1000 Ljubljana

Pavlica Vidic Černuta

Magdalena Selan

32.

SŽ-Železniški zdravstveni dom Ljubljana, Celovška 4, 1000 Ljubljana

Janez Zore

Helena Bogina-Puš

Andrej Vršiček

33.

Zavod za varstvo pri delu, d.d., Chengdujska cesta 25, 1000 Ljubljana

Andreja Marolt-Savič

Joţica Zabukovšnik

Andrej Viršček

Marjan Bilban

34.

Medicina dela Zadnikar d.o.o.,

Dunajska cesta 198, 1000 Ljubljana

Vesna Zadnikar

35.

Zasebna ambulanta medicine dela, prometa in športa, Vodovodna 99 a, 1000 Ljubljana

Boris Stopar

36.

Medicina dela, prometa in športa, zasebna specialistična ordinacija Barbara Peče Breznik, dr.med., dr.stom., Smoletova 18, 1000 Ljubljana

Barbara

37.

Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer

Predrag Kaurin

38.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Območna enota medicine dela, prometa in športa, Ulica talcev 9, 2000 Maribor

Milenka Drozg -Borko

Miran Becner

Alem Kulenović,

Edvard Tovarnik,

Jasmina Skočir,

Jasminka Mamula,

Milenka Drozg Borko,

Miran Becner,

Maja Rebernik-Vele,

Rozana Trbušić

Veroslava MrĎa

39.

Ambulanta medicine dela, Prvomajska ulica 25,

2000 Maribor

Zoran Novak

40.

Ambulanta dr. Lovše, Kopitarjeva 2, 2000 Maribor

Bojan Lovše

41.

Zasebna ambulanta "Zdravje", medicina dela, prometa in športa, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Jelica Radakovič Savič

42.

Zasebna ambulanta splošne medicine dela, prometa in športa, Nastovski Krsto, Kneza Koclja 11, 2000 Maribor

Krsto Nastovski

43.

Medicinski center Jezernik, Smrečnikovo 20, 2392 Meţica

Bojan Jezernik

44.

Zgornje savinjski zdravstveni dom Mozirje, Savinjska cesta 6, 3330 Mozirje

Franc Širko

45.

Zdravstveni dom Murska Sobota, Dispanzer medicine dela, Grajska 24, 9000 Murska Sobota

Radić Stjepan

46.

Zdravstveni dom Nova Gorica, Dispanzer medicine dela, prometa in športa, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica

Gorazd Povšič

47.

Specialistična ambulanta medicine dela, prometa in športa, Šadl Pahor Vida, dr.med., Ulica Vinka Vodopivca 21, Kromberk, 5000 Nova Gorica

Vida Šadl Pahor

Mitja Gala

48.

Zdravstveni dom Novo mesto, Dispanzer za medicino dela, prometa in športa, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

Ema Alič Ţvagen

Janja Kos Kržan

49.

Družba polje Harmonija d.o.o

Ulica Mirana Jarca 4

8000 Novo Mesto

Tatjana Marija Gazvoda

50.

Medicinski center Krka, d.o.o., Šmarješka cesta 4, 8000 Novo mesto

Gabrijela Pleško Gorenc

51.

Zdravstveni dom Ormož, Dr. Horvata 4, 2270 Ormož

Vesna Mele

52.

Zdravstveni dom Piran, Dispanzer za medicino dela, prometa in športa, cesta solinarjev 1, 6320 Portorož

Nataša Dojčinovski

53.

Zasebna specialistična ordinacija medicine dela, prometa in športa Beatrix Švent, dr.med., Prečna ulica 2, Postojna

Beatrix Švent

Olgica Brlas Ožbolt

Špelca Nahtigal

54.

Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19 a, 2250 Ptuj

Nada Brkić

Andrea Margan

55.

OZG - Zdravstveni dom Radovljica, Dispanzer za medicino dela, Kopališka 7, 4240 Radovljica

Maja Petrovič Šteblaj

Marijana Ravnihar Kunstelj

56.

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Dispanzer za medicino dela, prometa in športa, Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

Gabrijela Keber

Stanislav Pušnik

57.

Zdravstveni dom dr. Janeza Oraţma Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica

Alenka Strmšek Medved

58.

Medicina dela Rogaška, d.o.o., Celjska 10, 3250 Rogaška Slatina

Tihomir Ratkajec

59.

Zdravstveni dom Maribor, Dispanzer medicine dela, prometa in športa, Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše

Edo Tovarnik

60.

Medicinski center, Ţeljko Halapija d.o.o., Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Željko Halapija

61.

Zdravstveni dom Seţana, Partizanska cesta 24, 6210 Seţana

Ljubislava Škrbin

62.

Specialistična ordinacija za medicino dela, prometa in športa, Gradišče 12, 6210 Sežana

Darja Starc Prelc

63.

Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska 16, 2380 Slovenj Gradec

Ana Marija Perkuš - Jeseničnik

64.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica

Joţe Slaček

Emil Ačko

65.

Zasebna ambulanta splošne medicine in medicine dela, prometa in športa, Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica

Janko Roj

66.

Zasebna splošna in specialistična ambulanta Medicine dela, prometa in športa dr. Čolovič Dragiša, Ulica Dušana Kvedra, 3230 Šentjur pri Celju

Dragiša Čolovič

67.

Gala Mitja- specialistična ambulanta medicine dela, prometa in športa,Ul. Nikole Tesla 3, 5290 Šempeter pri Gorici

Mitja Gala

68.

Zdravstveni dom Škofja Loka, Dispanzer za medicino del, prometa in športa, Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka

Sabina Dietner

69.

Mediolabor d.o.o

Kamnikarjeva 19

1291 Škofljica

Tatjana Furlani

70.

Holmed Zasebna zdravstvena ordinacija Nikolić Radivoje, dr.med., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka

Radivoje Nikolić

71.

Zdravstveni dom Škofja Loka, zasebna ambulanta, Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka

Janez Dolenc

72.

Zdravstveni dom Tolmin, Dispanzer za medicino dela, prometa in športa, Prešernova 6, 5220 Tolmin

Marica Rakar

73.

Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Pavlica Vidic Černuta

74.

Zdravstveni dom Trebnje, Dispanzer za medicino dela, prometa in športa, Golijev trg 3, 8210 Trebnje

Zdenko Šalda

75.

Zdravstveni dom Velenje, Dispanzer za medicino dela, prometa in športa, Vodnikova 1, 3320 Velenje

Ivana Ramšak Kolar

Marija Hrastan Koren

Draško Vrabič

Majda Fludernik Bezlaj

76.

Ambulanta Janežič Blatnik, Stanetova 45, 3320 Velenje

Dušanka Janežič

77.

Zvonimir Cesarec

Maistrova ul. 7

9241 Veržej

Zvonimir Cesarec

78.

Zasebna specialistična ambulanta medicine dela, prometa in športa, Ulica.6 maja 11, 1360 Vrhnika

Mitja Miklič

79.

Medicina dela, prometa in športa d.o.o, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje

Irena Manfredo Lazar

80.

Lara med d.o.o., Dobroveljska cesta 1,

3214 Zreče

Aleksandra Kosevski Kolar

81.

Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrte" Žalec, Dispanzer medicine dela, prometa in športa, Prešernova 6, 3310 Žalec

Darja Krumpak

82.

Zasebni zdravstveni zavod Bossman Peter, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper

Joachim Gross

83.

MEDICEP d.o.o.

Preventivna ambulanta, svetovanje, nadzor in projektiranje, Grajska pot 17, 4220 Škofja Loka

Brigita Peternelj

84.

Zdravstveni zavod Kopilovič Piran, Fornače 35, 6330 Piran

Šime Kopilović

Boris Kopilović

85.

Medicina dela MG d.o.o., Ulica Nikole Tesle 3, 5290 Šempeter pri Gorici

Mitja Gala

86.

MORS, Vojaška zdravstvena enota, Ambulanta za ocenjevanje zdravstvene sposobnosti, Štula b.š., 1210 Ljubljana-Šentvid

Irena Jurca

Alenka Trstenjak Dernovšek