SK Sv. Jurij

 Člani Strelskega kluba Sv.Jurij gojimo tako dinamične strelske discipline, kot tudi klasične strelske športe. Glavna športna panoga, ki jo klub goji je praktično strelstvo IPSC, tekmujemo pa v disciplinah praktična pištola in revolver, praktična puška risanica in praktična šibrenica. Včlanjeni smo v panožno zvezo SZPS, pod okriljem katere poteka praktično strelstvo v Sloveniji. Organiziramo tudi strelska tekmovanja za člane in za organizacije, katerih člani smo.

 Ukvarjamo se z izvajanjem usposabljanj in organiziramo preizkuse znanja o ravnanju z orožjem pred državno komisijo. Ta preizkus je pogoj za nabavo orožja in pridobitev orožnih listin. Usposabljanja se lahko udeleži vsak zainteresiran posameznik. (prijava)

 Izvajamo tudi usposabljanja, strelske treninge in strelske preizkuse za pripadnike državnih organov, varnostnih služb, začetniške in nadaljevalne tečaje streljanja in varne uporabe strelnega orožja. Organiziramo tudi različne predstavitve sodobnega in starega orožja. Varnostnim službam, strelskim organizacijam in posameznikom svetujemo v zvezi z orožjem in orožno zakonodajo.


Zgodovina

 (2010)  (2015)

 Strelski klub Sv. Jurij Šentjur je bil ustanovljen leta 1995 s primarnim namenom gojitve in razširjanja tehnične orožne kulture, znanja in usposobljenosti za varno ravnanje z orožjem, preučevanja in seznanjanja državljanov z veljavnimi predpisi na področju orožja in aktivnega sodelovanja pri oblikovanju predlogov za spreminjanje zakonodaje na tem področju, nenazadnje pa tudi zaradi pospeševanja razvoja strelskega športa, tako na področju vrhunske kvalitete, kot tudi množičnosti in rekreacije.

 V času ustanovitve kluba je v sicer že samostojni Sloveniji še vedno veljal star zakon o orožju iz jugoslovanskih časov, ki je v praksi športnim strelcem onemogočal nabavo tekmovalnega orožja večjega kalibra, odločanje o pravici do malokalibrskega športnega orožja pa je bilo prav tako prepuščeno posameznim referentom na upravnih enotah.

 Člani SK Sv. Jurij smo aktivno sodelovali pri pripravi predlogov, dokumentov in osnutka za nov slovenski zakon o orožju in v dogovoru z nekaterimi drugimi organizacijami pripravili svoj, alternativni predlog zakona o orožju in ga tudi vložili v proceduro v državnem zboru. Predlog zakona v postopku ljudske iniciative sicer ni zbral zahtevane podpore (4.000 registriranih podpisov), in ga tako poslanci niso obravnavali, vendar pa je pripomogel, da smo ostali vključeni v zakonodajni postopek. Naše aktivno udejstvovanje je nazadnje le privedlo do uveljavitve nekaterih najpomembnejših predlogov civilnih uporabnikov orožja v Zakon o orožju, ki je bil sprejet leta 2000.

 Z novim zakonom so bile vendarle izenačene vse športne strelske organizacije, na olimpijske discipline osredotočena Strelska zveza Slovenije pa ni bila več edina priznana strelska panožna organizacija. Številnim neolimpijskim strelskim športom je bil tako omogočen nadaljnji obstoj in razvoj. Uspeli smo doseči tudi to, da je strelstvo postala legitimna vrsta rekreacije, saj je zakon omogočil posest orožja in strelsko udejstvovanje tudi posameznikom, ki ne dosegajo rezultatov na tekmovanjih.

  Po uvedbi nove orožne zakonodaje je bila, na podlagi razpisa, našemu klubu podeljena ena izmed treh koncesij, ki jih je Ministrstvo za notranje zadeve predvidelo za izvajalce usposabljanj in preizkusov znanja o ravnanju z orožjem. Usposabljanja, kot jih predpisuje zakonu o orožju, tako izvajamo vse od leta 2001, v tem času pa je v naši organizaciji preizkus znanja uspešno opravilo že več kot 2000 oseb.


Podatki o društvu

SK Sv. Jurij
CKO 22
3230 Šentjur

DŠ: 30061415

TRR: SI56 0510-0801-5399-130

Naslov za pošto

SK Sv. Jurij
PP 67
3230 Šentjur

Elektronska pošta

e-naslov